Contacteaza-ne

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Ne gasiti la adresa

Comuna Feleacu,nr. 83, Cluj

+40 740 075 747

office@pahumi.ro

www.pahumi.ro

inchide panoul
Intra in cont
contact
FB 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Aventurile lui Sumi, Rumi si Blumi in benzi desenate”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Aventurile lui Sumi, Rumi si Blumi in benzi desenate” este Simon Florin Claudiu Întreprindere Individuală (denumită în continuare Pahumi), cu sediul social în Comuna Feleacu, nr. 83, județ Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub nr. F12/2004/2013, CUI RO32289005, având contul curent nr. RO51BTRLRONCRT0232221201, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Simon Florin Claudiu, în calitate de Titular. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare Regulament), care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervã dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manierã în care a fost făcutã și informarea inițialã. Pe perioada concursului, Pahumi va desfășura următoarele servicii: popularizează în școlile din Cluj-Napoca și Feleacu informațiile privitoare la concurs, face cunoscut regulamentul concursului, contactează câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiului, va preda premiul câștigătorilor, după validarea și identificarea acestuia în condițiile stabilite prin Regulament.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concurentul este elevul, iar obiectul concursului îl constituie crearea unei benzi desenate cu personajele Pahumi – Sumi, Rumi si Blumi. Concursul se va desfășura în perioada 19 februarie – 15 martie, prin promovarea lui pe pagina de Facebook,  pe site-ul  Pahumi și în școli, dupa urmatorul program: 19 februarie – 4 martie perioada alocata trimiterii desenelor si perioada 5 martie – 14 martie perioada alocata votarii desenelor pe pagina de facebook Pahumi, www.facebook.com/pahumi.kids
Concursul nu este sub nici o formă sponsorizat, administrat sau susținut de Facebook.com.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURILE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor elevilor cu vârsta cuprinsă între 6 -12 ani din județul Cluj, care respectã condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau votul se face prin mijloace ilicite.

Participarea se face prin incarcarea benzii desenate pe www.pahumi.ro

Orice limbaj nepotrivit pe pagina de facebook.com/pahumi.kids poate să fie moderat de administrator-ul paginii. Prezentul articol se aplică și mesajelor deja existente pe pagina de facebook.com/pahumi.kids.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Simon Florin Claudiu Intreprindere Individuala este operator de date cu caracter personal inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal cu nr. 0015835.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul „Aventurile lui Sumi, Rumi si Blumi in benzi desenate” are ca scop stimularea creativității copiilor, având ca finalitate o compoziție proprie care le poate aduce premiul descris la Secțiunea 6: Premiul concursului.

Promovarea acțiunii se va face atât în mediul online cât și în mediul offline. Pentru a intra în concurs, elevii trebuie să trimită o banda desenata cu personajele Pahumi (Sumi, Rumi si Blumi) și să respecte regulile și criteriile menționate. Aceasta trebuie să ajungă la echipa Pahumi prin completarea formularului si incarcarea benzii desenate pe http://www.pahumi.ro/concurs-benzi-desenate/ 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va oferi 1 premiu constând în O ZI DE NASTERE GRATUITA LA PAHUMI, cu clasa si prietenii (maxim 30 copii si maxim 30 adulti), cu toate facilitatile incluse (tort, pizza, suc, vanatoare de comori, magician) – premiu in valoare de aproximativ 3.000 lei.

Accesul la Pahumi în vederea revendicării premiilor presupune rezervarea telefonică prealabilă și se poate face în maxim 1 an de la data desemnării caștigătorilor, în perioada 15.03.2018-15.03.2019.

.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGÃTORULUI

Castigatorul concursului va fi elevul a carui banda desenata strange cele mai multe like-uri pe pagina de facebook Pahumi – www.facebook.com/pahumi.kids – in perioada 5 martie-14 martie.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA SI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință telefonic rezultatul concursului în ziua de 15.03.2018. Castigatorul va fi anunțat public pe site-ul și pagina de facebook Pahumi. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

 

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Banda desenata trebuie să fie creație proprie și nu poate fi preluata din alte surse.

Organizatorul concursului primește dreptul de autor asupra creațiilor trimise de participanți de a le distribui in spațiul social in vederea derulării etapei a doua a concursului sau de a le folosi în alte campanii ulterioare.
 

 

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 15.03.2018 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natură a face imposibilă derularea acestuia.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Prin  participarea  la  acest  concurs,  participanții  sunt  de  acord  să  se  conformeze  acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate prin intermediul articolului de blog Pahumi.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Simon Florin Claudiu Întreprindere Individuală și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Call Now ButtonContacteaza-ne